Vrste predpisov EU

Vrste predpisov EU

Več o različnih pravnih aktih EU in njihovih pravnih učinkih.

Odbor za regulativni nadzor

Odbor za regulativni nadzor

Odbor za regulativni nadzor je neodvisni organ Komisije, ki svetuje kolegiju. Ima vlogo osrednjega organa za nadzor kakovosti in podporo pri ocenjevanju učinka in vrednotenju ukrepov. Odbor pregleda ter izda mnenja in priporočila v zvezi z vsemi osnutki vrednotenj Komisije ter pomembnejšimi ocenami in preverjanji ustreznosti.