ES teisės rūšys

ES teisės rūšys

Sužinokite, kokių rūšių gali būti ES teisės aktai ir koks jų poveikis.

Reglamentavimo patikros valdyba

Reglamentavimo patikros valdyba

Reglamentavimo patikros valdyba yra nepriklausoma Komisijos įstaiga, teikianti konsultacijas kolegijai. Ji užtikrina centrinę kokybės kontrolę ir padeda Komisijai vykdyti poveikio vertinimo ir kitą vertinimo darbą. Valdyba nagrinėja visus Komisijos poveikio vertinimų projektus ir svarbiausius galiojančių teisės aktų vertinimus bei tinkamumo patikras ir apie juos skelbia nuomones bei rekomendacijas.