Typer af EU-love

Typer af EU-love

Læs om de forskellige typer af EU-love og deres forskellige virkninger.

Udvalget for Forskriftskontrol

Udvalget for Forskriftskontrol

Udvalget for Forskriftskontrol er et uafhængigt organ under Kommissionen, som rådgiver kollegiet. Det udøver en central kvalitetskontrol og støtte i forbindelse med Kommissionens konsekvensanalyser og evalueringer. Udvalget gennemgår og afgiver udtalelser og fremsætter henstillinger om alle Kommissionens udkast til konsekvensanalyser og omfattende evalueringer og kvalitetskontroller af gældende lovgivning.