Verksamhet / Vad gör nämnden?

Nämnden för lagstiftningskontroll är ett oberoende rådgivande organ vid kommissionen och en central kontroll- och stödinstans för kommissionens konsekvensbedömningar och utvärderingar. Nämnden granskar och yttrar sig om alla kommissionens utkast till konsekvensbedömningar samt större utvärderingar och kontroller av ändamålsenligheten hos gällande lagstiftning.

Kvalitetssäkring

Nämnden för lagstiftningskontroll ersätter konsekvensbedömningsnämnden och har fått större ansvar. Genom sitt arbete bidrar nämnden till strategin för bättre lagstiftning.

Nämnden granskar och yttrar sig om kvaliteten på utkast till

Nämnden utfärdar yttranden med rekommendationer till kommissionens avdelningar om hur de kan förbättra sina utvärderingar och konsekvensbedömningar.

Hur går det till?

Det krävs ett positivt yttrande från nämnden för att ett initiativ med en konsekvensbedömning ska kunna antas av kommissionen. Om yttrandet är negativt måste initiativet ses över och skickas in till nämnden på nytt. Yttrandet följer med initiativförslaget och konsekvensbedömningen genom hela beslutsprocessen.

Alla konsekvensbedömningar och yttranden publiceras på nätet när kommissionen har antagit förslaget.

Listan med ärenden som nämnden analyserar vid sina möten eller efter ett skriftligt förfarande publiceras också på nätet.

Organisation

Nämnden leds av en generaldirektör och består av

  • tre högt uppsatta kommissionsanställda
  • tre experter som rekryterats utifrån.

Alla ledamöter arbetar för nämnden på heltid, utan några andra ansvarsområden. Nämnden är oberoende av de politiskt ansvariga avdelningarna och EU:s institutioner, organ, kontor och byråer.

Nämnden för lagstiftningskontroll – medlemmar

Nämnden för lagstiftningskontroll – rapporter och statistik

Aktuellt

Dokument

Ladda nerPDF - 1.6 MB
Ladda nerPDF - 191.8 KB
Ladda nerPDF - 108 KB