Ce face

Comitetul de control normativ (CCN) este un organism independent din cadrul Comisiei care consiliază Colegiul comisarilor. El oferă un control central al calității și sprijin pentru studiile de impact și evaluările efectuate de Comisie în etapele incipiente ale procesului legislativ (Figura 1). Activitatea Comitetului cu privire la studiile de impact consolidează evaluările ulterioare și vice-versa (Figura 2).

Comitetul emite avize și recomandări după ce examinează toate proiectele de studii de impact, verificările adecvării și evaluările majore ale legislației existente realizate de Comisie. În același timp, Comitetul îi oferă Secretariatului General al Comisiei sfaturi pentru politica privind o mai bună legiferare.

Planul de activitate al Comitetului de control normativ

CCN – Figura 1

Figura 1

Figura 2

Asigurarea calității

Comitetul controlează calitatea studiilor de impact, a verificărilor adecvării și a evaluărilor majore și oferă consiliere conducerii politice a Comisiei, permițându-i astfel să ia decizii pe baza celor mai bune informații disponibile și a opiniilor părților interesate.

Membrii săi analizează și emit avize privind calitatea proiectelor de rapoarte referitoare la:

Avizele Comitetului le recomandă departamentelor Comisiei posibilități de îmbunătățire a proiectelor de rapoarte. Comitetul nu decide cu privire la inițiative sau la obiective de politică – acest rol aparține Colegiului comisarilor.

Cum funcționează

Pentru studiile de impact

Avizele emise de Comitet cu privire la studiile de impact pot fi „pozitive”, „pozitive cu rezerve” sau „negative”.

Pentru ca o inițiativă însoțită de un studiu de impact să fie propusă spre adoptare de către Comisie, este necesar un aviz pozitiv sau pozitiv cu rezerve din partea Comitetului. În cazul unui aviz negativ, proiectul de raport trebuie revizuit și prezentat din nou spre examinare Comitetului. Atunci când Comitetul emite de două ori un aviz negativ, doar vicepreședintele pentru relații interinstituționale și prospectivă poate prezenta inițiativa Colegiului comisarilor pentru a decide dacă procesul va continua sau nu.

Avizul Comitetului însoțește propunerea de inițiativă și studiul de impact de-a lungul întregului proces decizional politic al Comisiei.

Pentru evaluări

Avizele emise de Comitet cu privire la evaluări pot fi „pozitive” sau „negative”.

Un aviz negativ nu împiedică departamentul responsabil al Comisiei să finalizeze și să publice raportul de verificare a adecvării sau de evaluare. Cu toate acestea, dacă dorește, departamentul în cauză poate să revizuiască raportul și să-l retransmită apoi Comitetului, pentru un al doilea aviz. În ambele cazuri, se așteaptă întotdeauna ca departamentul responsabil să își îmbunătățească raportul și să ia în calcul avizul CCN.

Comitetul nu examinează toate evaluările Comisiei. În fiecare an, se selectează doar o serie de evaluări majore, în funcție de relevanța și de prioritățile politice ale Comisiei. CCN examinează în schimb toate rapoartele de verificare a adecvării.

Toate studiile de impact și avizele corespunzătoare ale Comitetului sunt publicate on-line odată ce Comisia a adoptat propunerea în cauză. Sunt, de asemenea, publicate on-line rapoartele cu privire la evaluări și la verificările adecvării și avizele CCN asociate acestora.

Lista cazurilor analizate de Comitet este publicată online.

Componență

Comitetul este alcătuit din 7 membri:

  • un director general din cadrul Comisiei, care prezidează Comitetul;
  • trei înalți funcționari ai Comisiei;
  • trei experți recrutați din afara Comisiei.

Toți membrii lucrează pentru CCN cu normă întreagă având un mandat de trei ani, care nu poate fi reînnoit. Mandatul poate fi doar prelungit, cu maximum un an, în circumstanțe excepționale. Membrii nu au alte responsabilități politice. Comitetul acționează independent de serviciile de elaborare a politicilor și de orice instituție, organism, oficiu sau agenție UE.

Membrii Comitetului de control normativ

Rapoarte anuale

Comitetul de control normativ își asumă responsabilitatea pentru activitățile sale. El publică un raport anual în care arată ce a făcut pentru a-și îndeplini misiunea. Rapoartele anuale analizează și tendințele și practicile actuale legate de politica privind o mai bună legiferare, întrucât acestea sunt relevante pentru Comisia Europeană.

Comitetul de control normativ – Raportul anual pe 2019

Comitetul de control normativ – Raportul anual pentru 2018

Comitetul de control normativ – Raportul anual pentru 2017

Comitetul de control normativ – Raportul anual pentru 2016

Rapoarte anterioare

Evenimente

Noutăți

Documente

DescarcăPDF - 249.3 KB
DescarcăPDF - 293.8 KB
DescarcăPDF - 108 KB