Ce face?

Comitetul de analiză a reglementării este un organism independent al Comisiei care oferă consiliere Colegiului comisarilor. El îi furnizează Comisiei servicii de sprijin și de control al calității pentru activitățile de evaluare și de realizare a studiilor de impact. Comitetul emite avize și recomandări după ce examinează toate proiectele de studii de impact, evaluările majore și controalele privind adecvarea legislației existente realizate de Comisie.

Asigurarea calității

Comitetul de analiză a reglementării a înlocuit Comitetul de evaluare a impactului, primind responsabilități suplimentare. Prin activitatea sa, Comitetul contribuie la punerea în aplicare a agendei pentru o mai bună reglementare.

Membrii săi analizează și emit avize privind calitatea proiectelor de rapoarte referitoare la:

Avizele Comitetului RSB le recomandă departamentelor Comisiei posibilități de îmbunătățire a proiectelor de rapoarte.

Cum funcționează

Pentru ca o inițiativă însoțită de o evaluare a impactului să fie propusă spre adoptare de către Comisie, este necesar un aviz pozitiv din partea Comitetului. În cazul unui aviz negativ, proiectul de raport trebuie revizuit și prezentat din nou spre aprobare Comitetului RSB. Avizul însoțește propunerea de inițiativă și studiul de impact de-a lungul întregului proces decizional politic al Comisiei.

Toate studiile de impact și avizele corespunzătoare ale Comitetului sunt publicate on-line, odată ce Comisia a adoptat propunerea în cauză.

Lista cazurilor analizate de către Comitet în cadrul reuniunilor sale sau în urma unei proceduri scrise este publicată pe internet.

Componență

Comitetul RSB este prezidat de către un director general din cadrul Comisiei și este alcătuit din:

  • 3 înalți funcționari ai Comisiei
  • 3 experți recrutați din afara Comisiei

Toți membrii lucrează pentru Comitet cu normă întreagă, fără alte responsabilități politice. Comitetul acționează independent de serviciile de elaborare a politicilor și de orice instituție, organism, oficiu sau agenție UE.

Membrii Comitetului de analiză a reglementării

Rapoarte și statistici ale Comitetului de analiză a reglementării

Noutăți

Documente

DescarcăPDF - 1.6 MB
DescarcăPDF - 191.8 KB
DescarcăPDF - 108 KB