Tevékenység

A Szabályozói Ellenőrzési Testület az Európai Bizottság keretein belül működő független szerv, mely tanácsokkal látja el a biztosi testületet. Központi minőség-ellenőrzést és támogatást biztosít a Bizottság hatásvizsgálatainak és értékeléseinek elkészítéséhez a jogalkotási folyamat kezdeti szakaszaiban (1. ábra). Később, az értékelések elkészítésekor kifizetődik a testület hatásvizsgálatokkal kapcsolatos munkája, és ez fordítva is igaz (2. ábra).

A testület mindazokat a hatásvizsgálat-tervezeteket, célravezetőségi vizsgálatokat és főbb értékeléseket, amelyeket a Bizottság a hatályos jogszabályokkal kapcsolatban készít, felülvizsgálja és véleményezi, és ezekkel kapcsolatban ajánlásokat bocsát ki. Ezenfelül átfogó tanácsadást nyújt a minőségi jogalkotással kapcsolatban a Bizottság Főtitkárságának.

A Szabályozói Ellenőrzési Testület üzleti terve

RSB Image 1

1. ábra

RSB figure 2

2. ábra

Minőségbiztosítás

A testület minőségbiztosítási feladatokat lát el a Bizottság hatásvizsgálataival, célravezetőségi vizsgálataival és főbb értékeléseivel kapcsolatban, lehetővé téve a Bizottság számára, hogy politikai szinten a rendelkezésre álló legjobb információk és az érdekelt felek véleménye alapján hozza meg döntéseit.

A testület az alábbi tevékenységekről készült jelentések tervezetét vizsgálja meg és véleményezi minőségbiztosítási szempontból:

  • hatásvizsgálatok, amelyek az új kezdeményezések előkészítése során készülnek;
  • egyes szakpolitikai intézkedések és jogszabályok átfogó visszamenőleges értékelése, valamint több szakpolitika és jogszabály célravezetőségi vizsgálata./info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_hu 

Véleményeiben a testület ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a Bizottság szervezeti egységei hogyan tudnák javítani a jelentéstervezeteket. A testület sem kezdeményezések, sem szakpolitikai célkitűzések ügyében nem hoz döntést: ez a biztosi testület feladata.

Hogyan végzi munkáját?

Hatásvizsgálatok

A testület „pozitív”, „fenntartásokkal pozitív” vagy „negatív” véleményt adhat ki a hatásvizsgálatokról.

Ahhoz, hogy a Bizottság elfogadásra terjeszthessen elő egy hatásvizsgálattal kísért kezdeményezést, a testületnek „pozitív” vagy „fenntartásokkal pozitív” véleményt kell kiadnia. „Negatív” vélemény esetén a jelentéstervezetet felül kell vizsgálni és újra be kell nyújtani a testületnek. Ha a testület a hatásvizsgálatról két alkalommal is negatív véleményt ad ki, csak az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnök nyújthatja be a kezdeményezést a biztosi testületnek annak eldöntésére, hogy mi legyen a kezdeményezés további sorsa.

A testület véleménye és a hatásvizsgálat – kísérő dokumentumként – a Bizottság teljes politikai döntéshozatali folyamatán végighalad a kezdeményezés-tervezettel együtt.

Értékelések

A testület „pozitív” vagy „negatív” véleményt adhat ki az értékelésekről.

A „negatív” vélemény nem akadályozza meg a Bizottság illetékes szervezeti egységét abban, hogy véglegesítse és közzétegye a célravezetőségi vizsgálatot vagy az értékelési jelentést. Az illetékes szervezeti egység azonban önkéntes alapon újra benyújthatja a jelentést a testületnek, hogy az másodszor is véleményezze az anyagot. A felelős szervezeti egységgel szemben mindkét esetben az az elvárás, hogy javítsa jelentésének minőségét, és vegye figyelembe a testület tanácsait.

A testület nem veszi górcső alá a Bizottság valamennyi értékelését, hanem minden évben kiválaszt néhány – relevanciáját és a Bizottság prioritásait tekintve – kiemelten fontos értékelést, és csak ezeket vizsgálja meg. A célravezetőségi vizsgálatokat ugyanakkor mindig ellenőrzi a testület.

Azt követően, hogy elfogadja az adott javaslatot, a Bizottság mind a hatásvizsgálatokat, mind a testület ezekkel kapcsolatos véleményeit közzéteszi az interneten. Az értékelésekről és a célravezetőségi vizsgálatokról készült jelentések és a testület ezekről kiadott véleményei is hozzáférhetők a nyilvánosság számára az interneten.

A testület által elemzett ügyek listája

A testület összetétele

A testületnek 7 tagja van:

  • az Európai Bizottság egyik főigazgatója, aki a testület elnöki tisztét tölti be,
  • a Bizottság három magas rangú tisztviselője,
  • három külső szakértő.

Minden tag teljes munkaidőben dolgozik, és nem lát el más szakpolitikai feladatot. Megbízatásuk három évre szól, és nem újítható meg, kivéve, ha ezt kivételes körülmények indokolják – ebben az esetben legfeljebb további egy évig maradhatnak a testület tagjai. A testület a szakpolitikai intézkedéseket kidolgozó bizottsági szervezeti egységektől, valamint az EU intézményeitől, szerveitől, irodáitól és ügynökségeitől függetlenül működik.

A Szabályozói Ellenőrzési Testület tagjai

Éves jelentések

A Szabályozói Ellenőrzési Testület elszámoltathatóan végzi tevékenységét. Minden évben jelentésben számol be arról, mit tett azért, hogy küldetését teljesítse. Az éves jelentések a minőségi jogalkotásra irányuló szakpolitika legújabb fejleményeire és bevett módszereire is kitérnek, amennyiben ezek érintik az Európai Bizottságot.

Szabályozói Ellenőrzési Testület – 2019. évi jelentés

Szabályozói Ellenőrzési Testület – 2018. évi jelentés

Szabályozói Ellenőrzési Testület – 2017. évi jelentés

Szabályozói Ellenőrzési Testület – 2016. évi jelentés

Korábbi jelentések

Események

Aktualitások

Dokumentumok

LetöltésPDF - 249.3 KB
LetöltésPDF - 293.8 KB
LetöltésPDF - 108 KB