Čime se bavi?

Odbor za nadzor regulative neovisno je tijelo u okviru Komisije koje savjetuje Kolegij povjerenika. Odgovoran je za središnju kontrolu kvalitete te potporu Komisijinim procjenama učinka i evaluacijama u ranim fazama zakonodavnog postupka (slika 1.). Rad Odbora na procjenama učinka doprinosi naknadnim evaluacijama, i obratno (slika 2.).

Odbor preispituje i izdaje mišljenja i preporuke o svim Komisijinim nacrtima procjena učinaka te provjerama primjerenosti i važnijim evaluacijama postojećeg zakonodavstva. Osim toga, Odbor Glavnom tajništvu Komisije daje međusektorske savjete o politici bolje regulative.

Poslovni plan Odbora za nadzor regulative

RSB Image 1

Slika 1.

RSB figure 2

Slika 2.

Uloga osiguravatelja kvalitete

Odbor osigurava kvalitetu Komisijinih procjena učinka, provjera primjerenosti i važnijih evaluacija na političkoj razini Komisije, te omogućuje Komisiji da donosi odluke na temelju najboljih dostupnih informacija i stajališta dionika.

Odbor razmatra i donosi mišljenja o kvaliteti nacrta izvješća koja se odnose na:

  • procjene učinka, izrađene tijekom pripreme novih inicijativa, te
  • opsežnije retrospektivne evaluacije pojedinih politika ili propisa i provjere primjerenosti nekoliko politika i propisa./info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_hr 

Mišljenja Odbora sadržavaju preporuke službama Komisije za poboljšanje nacrta izvješća. Odbor ne donosi odluke o inicijativama ili ciljevima politike: za to je odgovoran Kolegij povjerenika.

Kako taj postupak funkcionira

Procjene učinka

Mišljenja koja Odbor donosi o procjenama učinka mogu biti „pozitivna”, „pozitivna sa zadrškom” ili „negativna”.

Kako bi Komisija mogla donijeti inicijativu popraćenu procjenom učinka, mišljenje Odbora treba biti „pozitivno” ili „pozitivno sa zadrškom”. U slučaju negativnog mišljenja nacrt izvješća potrebno je revidirati i ponovno podnijeti Odboru. Ako Odbor dvaput donese negativno mišljenje, samo potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i predviđanja može predložiti inicijativu Kolegiju povjerenika kako bi Kolegij odlučio hoće li nastaviti s postupkom.

Nacrt inicijative popraćen je mišljenjem Odbora i procjenom učinka tijekom cijelog postupka donošenja političkih odluka Komisije.

Evaluacije

Odbor može donositi „pozitivna” ili „negativna” mišljenja.

Negativno mišljenje Odbora ne sprečava nadležnu službu Komisije da finalizira i objavi izvješće o provjeri primjerenosti ili evaluaciji. Međutim, ta služba može dobrovoljno podnijeti izvješće Odboru na drugo mišljenje. U svakom slučaju, od nadležne službe Komisije očekuje se da poboljša svoje izvješće i uzme u obzir savjete Odbora.

Odbor ne preispituje sve Komisijine evaluacije: svake se godine na temelju relevantnosti i političkih prioriteta Komisije odabire tek nekoliko najvažnijih evaluacija. „Provjere primjerenosti” uvijek se temeljito preispituju.

Sve procjene učinka i mišljenja Odbora koja se na njih odnose objavljuju se na internetu nakon što Komisija donese dotični prijedlog. Izvješća evaluacija i provjera primjerenosti te mišljenja Odbora koja se na njih odnose također se objavljuju na internetu.

Popis predmeta koje Odbor analizira objavljuje se na internetu.

Sastav

Odbor se sastoji od sedam članova:

  • glavnog direktora relevantne glavne uprave Komisije koji predsjeda Odborom
  • troje visokih dužnosnika Komisije i
  • troje vanjskih stručnjaka.

Svi članovi za Odbor rade na puno radno vrijeme, bez drugih političkih odgovornosti, na mandat od tri godine koji se isključivo u iznimnim okolnostima može produljiti za najviše godinu dana. Odbor djeluje neovisno o odjelima koji izrađuju politike i svih drugih institucija, tijela, ureda ili agencija Europske unije.

Članovi Odbora za nadzor regulative

Godišnja izvješća

Odbor za nadzor regulative odgovoran je za svoje aktivnosti te objavljuje godišnja izvješća u kojima predstavlja napredak u ostvarenju svojih zadaća. Osim toga, u godišnjim izvješćima prikazani su i trenutačna kretanja i prakse u politici za bolju regulativu u mjeri u kojoj su povezani s Europskom komisijom.

Odbor za nadzor regulative – godišnje izvješće za 2021.

Odbor za nadzor regulative – godišnje izvješće za 2020.

Odbor za nadzor regulative – godišnje izvješće za 2019.

Odbor za nadzor regulative – godišnje izvješće za 2018.

Odbor za nadzor regulative – godišnje izvješće za 2017.

Odbor za nadzor regulative – godišnje izvješće za 2016.

Prethodna izvješća

Događanja:

Aktualno

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 249.3 KB
PreuzimanjePDF - 293.8 KB
PreuzimanjePDF - 108 KB