Čime se bavi?

Odbor za nadzor regulative neovisno je tijelo Komisije koje savjetuje Kolegij. Njegove su zadaće središnja kontrola kvalitete i potpora radu Komisije u procjenama učinka i evaluacijama. Odbor razmatra i izdaje mišljenja i preporuke o svim Komisijinim nacrtima procjena učinaka te o važnijim evaluacijama i provjerama prikladnosti postojećeg zakonodavstva.

Uloga osiguravatelja kvalitete

Odbor za nadzor regulative zamijenio je bivši Odbor za procjenu učinka te su njegove odgovornosti proširene. U svojem radu Odbor doprinosi provedbi programa za bolju regulativu.

Odbor razmatra i donosi mišljenja o kvaliteti nacrta izvješća koja se odnose na:

Mišljenja Odbora sadržavaju preporuke službama Komisije za poboljšanje nacrta izvješća.

Kako taj postupak funkcionira

Kako bi se inicijativa popraćena procjenom učinka predložila Komisiji za donošenje, potrebno je pozitivno mišljenje Odbora. U slučaju negativnog mišljenja nacrt izvješća potrebno je revidirati i ponovno podnijeti Odboru. Nacrt inicijative popraćen je tim mišljenjem i procjenom učinka tijekom cijelog postupka donošenja političkih odluka Komisije.

Sve procjene učinka i mišljenja Odbora koja se na njih odnose objavljuju se na internetu nakon što Komisija donese dotični prijedlog.

Popis predmeta koje Odbor analizira na sastancima ili nakon objave pisanog postupka na internetu.

Sastav

Odborom predsjeda glavni direktor relevantne glavne uprave Komisije, a Odbor se sastoji od:

  • troje visokih dužnosnika Komisije i
  • troje stručnjaka angažiranih izvan Komisije.

Svi članovi Odbora u njemu rade puno radno vrijeme i nemaju drugih političkih odgovornosti. Odbor djeluje neovisno o odjelima koji izrađuju politike i svih drugih institucija, tijela, ureda ili agencija Europske unije.

Članovi Odbora za nadzor regulative

Izvješća Odbora za nadzor regulative i statistički podaci

Aktualno

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 1.6 MB
PreuzimanjePDF - 191.8 KB
PreuzimanjePDF - 108 KB