Hvad laver Udvalget?

Udvalget for Forskriftskontrol er et uafhængigt organ under Kommissionen, som rådgiver kollegiet. Det fører en central kvalitetskontrol og giver støtte i forbindelse med Kommissionens konsekvensanalyser og evalueringer. Udvalget gennemgår og afgiver udtalelser og fremsætter henstillinger om alle Kommissionens udkast til konsekvensanalyser og omfattende evalueringer og kvalitetskontroller af gældende lovgivning.

Kvalitetssikring

Udvalget for Forskriftskontrol erstatter Udvalget for Konsekvensanalyse og har et større ansvarsområde end sin forgænger. Gennem sit arbejde bidrager Udvalget til gennemførelsen af dagsordenen for bedre regulering.

Udvalget gennemgår og kommer med udtalelser til kvaliteten af udkast til rapporter i forbindelse med:

Udvalgets udtalelser indeholder henstillinger til Kommissionens afdelinger om, hvordan de kan forbedre udkast til rapporter.

Hvordan arbejder udvalget?

Det kræver en positiv udtalelse fra Udvalget, for at et initiativ ledsaget af en konsekvensanalyse kan blive fremlagt til vedtagelse af Kommissionen. I tilfælde af en negativ udtalelse skal udkastet til rapport revideres og sendes til Udvalget igen. Udtalelsen følger forslaget til initiativ sammen med konsekvensanalysen gennem hele Kommissionens politiske beslutningsproces.

Alle konsekvensanalyser og relaterede udtalelser fra Udvalget offentliggøres online, når Kommissionen har vedtaget det relevante forslag.

Listen over sager, som er blevet analyseret af Udvalget på dets møder eller efter en skriftlig procedure, offentliggøres online.

Sammensætning

Udvalget ledes af en generaldirektør fra Kommissionen og består af:

  • tre højtstående embedsmænd fra Kommissionen
  • tre eksperter, som ikke er ansat i Kommissionen

Alle medlemmer arbejder for Udvalget på fuld tid uden andet politisk ansvar. Udvalget arbejder uafhængigt af de afdelinger, der udformer politikkerne, og af andre europæiske institutioner, organer, kontorer eller agenturer.

Medlemmer af Udvalget for Forskriftskontrol

Rapporter og statistikker fra Udvalget for Forskriftskontrol

Seneste

Dokumenter

DownloadPDF - 1.6 MB
DownloadPDF - 191.8 KB
DownloadPDF - 108 KB