Náplň činnosti

Výbor pro kontrolu regulace je nezávislým útvarem Komise, který poskytuje poradenství sboru komisařů. Výbor zajišťuje centrální kontrolu kvality právních předpisů a zároveň je nápomocen Komisi při posuzování jejich dopadů a provádění hodnocení. Přezkoumává komisní návrhy posouzení dopadů a vydává k nim, jakož i ke všem důležitým hodnocením a „kontrolám účelnosti“ platných právních předpisů stanoviska a doporučení.

Kontrola kvality a její význam

Výbor pro kontrolu regulace, který nahradil Výbor pro posuzování dopadů, má širší záběr než jeho předchůdce. svou prací přispívá k provádění programu zlepšování právní úpravy.

Výbor provádí analýzy a vydává stanoviska ke kvalitě návrhů zpráv, jež se týkají:

Stanoviska výboru obsahují doporučení pro útvary Komise, jak jednotlivé návrhy zpráv zlepšit.

Způsob fungování

Ke každé iniciativě, která je předložena Komisi k přijetí, musí být přiloženo vedle posouzení dopadů i kladné stanovisko výboru. Je-li stanovisko záporné, návrh musí být přepracován a výboru předložen znovu. Toto stanovisko pak spolu s posouzením dopadů doprovází návrh iniciativy během celého procesu politického rozhodování v Komisi.

Veškerá posouzení dopadů a související stanoviska výboru jsou zveřejňována na internetu, jakmile Komise příslušný návrh přijme.

Seznam případů analyzovaných výborem na schůzích nebo v rámci písemného postupu je zveřejněn na internetu.

Složení

Výboru předsedá některý s generálních ředitelů Komise. Výbor se skládá z:

  • 3 vysoce postavených úředníků Komise
  • 3 externích odborníků

Všichni členové výboru vykonávají svoji práci na plný úvazek a nejsou jim zadávány žádné další úkoly. Výbor působí nezávisle na útvarech odpovědných za tvorbu politik a na všech ostatních evropských orgánech, úřadech a agenturách.

Členové výboru pro kontrolu regulace

Zprávy a statistiky výboru pro kontrolu regulace

Novinky

Dokumenty

StáhnoutPDF - 1.6 MB
StáhnoutPDF - 191.8 KB
StáhnoutPDF - 108 KB