Cine inițiază normele și politicile UE

Comisia propune legi și politici din proprie inițiativă. Ea poate, de asemenea, să răspundă la invitații de a face acest lucru transmise de:

 • Consiliul European (șefii de stat sau de guvern din fiecare țară a UE)
 • Consiliul Uniunii Europene (miniștrii din fiecare țară a UE)
 • Parlamentul European (ales direct de către cetățenii UE)
 • cetățenii înșiși (în urma unei inițiative cetățenești europene finalizate)

Comisia pregătește reglementările și politicile în mod transparent, plecând de la date concrete și integrând opiniile cetățenilor și părților interesate. Conceptul poartă denumirea de „o mai bună legiferare”.

O mai bună legiferare: de ce și cum

Cum se face planificarea

În programul său anual de lucru, Comisia se angajează să obțină, în cursul unui an calendaristic, rezultate concrete în anumite domenii prioritare.

Programul de lucru al Comisiei

Cum se stabilește domeniul de aplicare

Comisia utilizează foi de parcurs pentru a defini domeniul de aplicare al:

 • noilor reglementări și politici importante
 • evaluărilor normelor sau politicilor actuale
 • verificărilor adecvării unor serii de norme și/sau politici conexe

Foile de parcurs descriu problema care se dorește a fi soluționată și obiectivele care ar trebui atinse, explică motivele pentru care este necesară intervenția UE, prezintă opțiuni de politică și prevăd principalele linii ale strategiei de consultare.

Uneori, impactul potențial al unei norme sau al unei politici asupra economiei, mediului sau societății este atât de important, încât este necesară o evaluare a impactului. În astfel de cazuri, nu se mai realizează o foaie de parcurs, ci o evaluare inițială a impactului, care oferă mai multe detalii.

Spuneți-vă părerea despre cele mai recente foi de parcurs și evaluări inițiale ale impactului

Evaluarea legislației

Cum este evaluat impactul

Atunci când se estimează că efectele preconizate ale unei norme sau politici UE vor fi semnificative, Comisia efectuează un studiu de impact înainte de a-și prezenta propunerea.

Scopul este de a analiza mai detaliat problema care trebuie soluționată, necesitatea intervenției UE și potențialele efecte economice, sociale și de mediu ale diferitelor soluții propuse.

Comisia ia în calcul rezultatele studiului de impact înainte de a-și transmite propunerea.

Mai multe despre studiile de impact

Spuneți-vă părerea despre un studiu de impact

Cine poate contribui

Poate contribui oricine ar putea fi afectat de o reglementare sau de o politică existentă sau propusă. Poate fi vorba de autorități publice, întreprinderi, organizații ale societății civile sau persoane fizice.

Ce puteți face dumneavoastră

Există diverse posibilități de a participa la procesul legislativ al UE, în toate etapele sale – de la pregătirea și adoptarea unor propuneri legislative până la evaluarea eficienței unor norme deja în vigoare. Vă puteți exprima prin intermediul consultărilor publice și al altor instrumente on-line.

Comisia ia în considerare reacțiile primite atunci când elaborează sau modifică o reglementare sau o politică ori atunci când evaluează mai multe reglementări sau politici conexe dintr-un singur domeniu de acțiune.

Contribuția dumneavoastră la procesul legislativ

Alte forme de consultare

Uneori, Comisia solicită cunoștințe de specialitate într-un anumit domeniu sau vizează anumite grupuri de părți interesate, de exemplu prin:

 • consultări punctuale
 • reuniuni
 • ateliere
 • seminarii
 • consultarea unor grupuri de întreprinderi mici
 • forumuri de discuții on-line

Cum se asigură calitatea

Orientările pentru o mai bună legiferare și instrumentele care le însoțesc, create în 2015, furnizează standarde de calitate pentru activitățile de planificare și de propunere a noilor politici și norme europene.

Orientări și instrumente pentru o mai bună legiferare

Comitetul independent de analiză a reglementării examinează calitatea proiectelor de studiu de impact, de evaluări majore și de verificări ale adecvării efectuate de Comisie.

În principiu, pentru a fi aprobate de Comisie, inițiativele însoțite de studii de impact necesită avizul pozitiv al Comitetului.

Comitetul de analiză a reglementării

Abonați-vă la notificări pentru a afla când se lansează noi foi de parcurs și consultări publice.