Splošna načela

Smernice za boljše pravno urejanje določajo načela, po katerih se ravna Evropska komisija pri pripravi novih pobud in predlogov ter urejanju in vrednotenju obstoječih predpisov.

Smernice se uporabljajo v vseh fazah priprave zakonodaje.

Smernice za boljše pravno urejanje

 

Nasveti

Gradivo za boljše pravno urejanje vsebuje natančnejše napotke za:

  • uporabo splošnih načel boljšega pravnega urejanja
  • izvajanje ocen učinka
  • opredelitev učinkov
  • pripravo predlogov, izvajanja in prenosa zakonodaje
  • spremljanje in uporaba ukrepa
  • izvajanje vrednotenj in preverjanj ustreznosti
  • posvetovanje z deležniki
  • uporabo metod, modelov, stroškov in koristi

Gradivo za boljše pravno urejanje