Splošna načela

Smernice za boljše pravno urejanje določajo načela, po katerih se ravna Evropska komisija pri pripravi novih pobud in predlogov ter urejanju in vrednotenju obstoječih predpisov.

Smernice se uporabljajo v vseh fazah priprave zakonodaje.

PrenesiPDF - 82.1 KB
PrenesiPDF - 77 KB
PrenesiPDF - 115.5 KB
PrenesiPDF - 75.3 KB
PrenesiPDF - 39 KB
PrenesiPDF - 184.5 KB
PrenesiPDF - 172.2 KB
PrenesiPDF - 657.7 KB

 

Praktični nasveti

Gradivo za boljše pravno urejanje vsebuje natančnejše napotke za:

  • uporabo splošnih načel boljšega pravnega urejanja
  • izvajanje ocen učinka
  • opredelitev učinkov
  • pripravo predlogov, izvajanje in prenos zakonodaje
  • spremljanje izvajanja ukrepov
  • izvajanje vrednotenj in preverjanj ustreznosti
  • posvetovanje z deležniki
  • uporabo metod, modelov, stroškov in koristi

Gradivo za boljše pravno urejanje