Všeobecné zásady

V usmerneniach o lepšej právnej regulácii sa stanovujú zásady, ktorých sa Európska komisia pridržiava pri príprave nových iniciatív a návrhov a pri riadení a hodnotení existujúcich právnych predpisov.

Usmernenia sa vzťahujú na každú fázu legislatívneho cyklu.

StiahnuťPDF - 82.1 KB
StiahnuťPDF - 77 KB
StiahnuťPDF - 115.5 KB
StiahnuťPDF - 75.3 KB
StiahnuťPDF - 39 KB
StiahnuťPDF - 184.5 KB
StiahnuťPDF - 172.2 KB
StiahnuťPDF - 657.7 KB

 

Praktické tipy

Súbor nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu obsahuje podrobnejšie poradenstvo týkajúce sa:

  • uplatňovania zásad lepšej právnej regulácie,
  • vykonávania posúdení vplyvu,
  • identifikácie vplyvov,
  • prípravy návrhov, vykonávania a transpozície,
  • monitorovania uplatňovania systému intervencie,
  • vykonávania hodnotení a kontrol vhodnosti,
  • konzultácií so zainteresovanými stranami,
  • uplatňovania metód, modelov, nákladov a prínosov.

Súbor nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu