Principii generale

Orientările privind o mai bună legiferare stabilesc principiile pe care Comisia Europeană le respectă atunci când pregătește noi inițiative și propuneri sau când gestionează și evaluează normele aflate deja în vigoare.

Orientările se aplică tuturor fazelor procesului de legiferare.

Orientări pentru o mai bună legiferare

 

Instrumente

Setul de instrumente pentru o legiferare mai bună detaliază:

  • cum ar trebui să se aplice principiile generale ale unei mai bune legiferări
  • cum ar trebui să se efectueze studiile de impact
  • cum ar trebui identificate impacturile
  • cum ar trebui pregătite propunerile, punerea în aplicare și transpunerea
  • cum ar trebui monitorizată aplicarea unei intervenții
  • cum ar trebui să se efectueze evaluările și verificările adecvării
  • cum ar trebui organizată consultarea părților interesate
  • cum ar trebui să se aplice diferite metode și modele; raportul costuri-beneficii

Setul de instrumente pentru o legiferare mai bună