Zasady ogólne

Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa to zbiór zasad, które Komisja Europejska stosuje przy przygotowaniu nowych inicjatyw i wniosków ustawodawczych oraz przy zarządzaniu obowiązującym prawodawstwem i jego ocenie.

Wytyczne mają zastosowanie do każdego etapu procesu stanowienia prawa.

PobierzPDF - 82.1 KB
PobierzPDF - 77 KB
PobierzPDF - 115.5 KB
PobierzPDF - 75.3 KB
PobierzPDF - 39 KB
PobierzPDF - 184.5 KB
PobierzPDF - 172.2 KB
PobierzPDF - 657.7 KB

 

Wskazówki

Zestaw narzędzi na rzecz lepszych uregulowań prawnych to bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące:

  • stosowania ogólnych zasad lepszego stanowienia prawa
  • przeprowadzania oceny skutków
  • określania skutków
  • opracowywania wniosków ustawodawczych, wdrażania i transpozycji przepisów
  • monitorowania interwencji
  • przeprowadzania ocen i kontroli sprawności
  • przeprowadzania konsultacji z zainteresowanymi stronami
  • stosowania metod, modeli, analiz kosztów i korzyści

Narzędzia lepszego stanowienia prawa