Algemene beginselen

In de richtsnoeren voor betere regelgeving staan de beginselen die de Europese Commissie volgt bij nieuwe initiatieven en voorstellen en bij het beheren en evalueren van bestaande wetgeving.

De richtsnoeren gaan over alle aspecten van het wetgevingsproces:

DownloadenPDF - 82.1 KB
DownloadenPDF - 77 KB
DownloadenPDF - 115.5 KB
DownloadenPDF - 75.3 KB
DownloadenPDF - 39 KB
DownloadenPDF - 184.5 KB
DownloadenPDF - 172.2 KB
DownloadenPDF - 657.7 KB

 

Praktisch advies

De toolbox voor betere regelgeving helpt om in de praktijk:

  • de algemene beginselen toe te passen
  • effectbeoordelingen uit te voeren
  • specifieke effecten te onderzoeken
  • wetgeving te ontwerpen, toe te passen en om te zetten
  • de toepassing van maatregelen te controleren
  • evaluaties en fitness checks uit te voeren
  • stakeholders te raadplegen
  • methodes, modellen en kosten-batenanalyses toe te passen

Toolbox voor betere regelgeving