Opća načela

U smjernicama za bolju regulativu utvrđena su načela kojih se Europska komisija pridržava pri pripremi novih inicijativa i prijedloga te pri upravljanju postojećim propisima i ocjenjivanju tih propisa.

Smjernice se odnose na svaku fazu zakonodavnog postupka.

Smjernice za bolju regulativu

 

Praktični savjeti

Paket instrumenata za bolju regulativu sadržava detaljnije savjete za:

  • primjenu općih načela bolje regulative,
  • provedbu procjena učinka,
  • utvrđivanje učinaka,
  • pripremu prijedloga, provedbu i prenošenje,
  • praćenje primjene interventnih mjera,
  • provedbu evaluacija i provjera prikladnosti,
  • savjetovanje s dionicima,
  • primjenu metoda, modela, analize troškova i koristi.

Paket instrumenata za bolju regulativu