Prionsabail ghinearálta

Sa rialachán maidir le rialáil níos fearr, leagtar amach na prionsabail a leanann an Coimisiún Eorpach nuair a bhíonn tionscnaimh agus tograí nua á n-ullmhú aige agus nuair a bhíonn reachtaíocht atá ann cheana á bainistiú agus á meas aige.

Tá feidhm ag na treoirlínte maidir le gach céim den phróiseas reachtóireachta.

ÍoslódáilPDF - 82.1 KB
ÍoslódáilPDF - 77 KB
ÍoslódáilPDF - 115.5 KB
ÍoslódáilPDF - 75.3 KB
ÍoslódáilPDF - 39 KB
ÍoslódáilPDF - 184.5 KB
ÍoslódáilPDF - 172.2 KB
ÍoslódáilPDF - 657.7 KB

 

Leideanna praiticiúla

Sa bhosca uirlisí le haghaidh rialáil níos fearr, tá comhairle níos mionsonraithe i dtaca le conas an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • prionsabail ghinearálta na rialála níos fearr a chur i bhfeidhm
  • measúnuithe tionchair a dhéanamh
  • tionchair a shainaithint
  • tograí a ullmhú, a chur chun feidhme agus a thrasuí
  • faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm idirghabhála
  • meastóireachtaí agus seiceálacha oiriúnachta a dhéanamh
  • dul i gcomhairle le geallsealbhóirí
  • modhanna agus samhlacha a chur i bhfeidhm agus anailís a dhéanamh ar chostais agus leasanna

An bosca uirlisí le haghaidh rialáil níos fearr