Generelle principper

Retningslinjerne for bedre regulering fastsætter de principper, som Kommissionen følger, når den forbereder nye initiativer og forslag, og når den forvalter og evaluerer eksisterende lovgivning.

Retningslinjerne gælder for hver fase i lovgivningscyklussen.

DownloadPDF - 82.1 KB
DownloadPDF - 77 KB
DownloadPDF - 115.5 KB
DownloadPDF - 75.3 KB
DownloadPDF - 39 KB
DownloadPDF - 184.5 KB
DownloadPDF - 172.2 KB
DownloadPDF - 657.7 KB

 

Praktiske råd

Værktøjskassen for bedre regulering indeholder mere detaljerede råd til, hvordan man:

  • anvender de generelle principper for bedre regulering
  • gennemfører konsekvensanalyser
  • kortlægger effekten af lovgivning
  • udarbejder forslag, gennemfører og omsætter lovgivning
  • overvåger gennemførelsen af indgriben fra EU's side
  • gennemfører evalueringer og kvalitetskontroller
  • hører interesserede parter
  • anvende metoder og modeller samt beregner omkostninger og fordele

Værktøjskassen til bedre regulering