Obecné zásady

Při přípravě nových iniciativ a návrhů a při další práci na stávajících právních předpisech a na jejich hodnocení se Evropská komise řídí pokyny pro zlepšování právní úpravy.

Ty se uplatňují ve všech fázích legislativního cyklu.

StáhnoutPDF - 82.1 KB
StáhnoutPDF - 77 KB
StáhnoutPDF - 115.5 KB
StáhnoutPDF - 75.3 KB
StáhnoutPDF - 39 KB
StáhnoutPDF - 184.5 KB
StáhnoutPDF - 172.2 KB
StáhnoutPDF - 657.7 KB

 

Praktické instrukce

Nástroje ke zlepšování právní úpravy obsahují podrobné instrukce ohledně toho, jak:

  • uplatňovat obecné zásady zlepšování právní úpravy
  • provádět posouzení dopadů
  • stanovit dopady
  • připravit návrhy, používat předpisy a provádět je do vnitrostátního práva
  • monitorovat uplatňování zásahu
  • provádět hodnocení a kontroly účelnosti
  • konzultovat zúčastněné strany
  • používat metody, modely, náklady a přínosy

Nástroje ke zlepšování právní úpravy