Общи принципи

В насоките за по-добро регулиране са изложени принципите, които Европейската комисия следва при подготовката на нови инициативи и предложения и при управлението и оценяването на действащото законодателство.

Насоките важат за всеки етап от законодателния цикъл.

Насоки за по-добро регулиране

 

Практически съвети

В инструментариума за по-добро регулиране ще намерите по-подробни съвети за начините за:

  • прилагане на общите принципи за по-добро регулиране
  • извършване на оценки на въздействието
  • определяне на въздействията
  • подготвяне на предложения, прилагане и транспониране
  • проследяване на прилагането на дадена намеса
  • извършване на оценки и проверки за пригодност
  • извършване на консултации със заинтересованите страни
  • прилагане на методи, модели, разходи и ползите

Инструментариум за по-добро регулиране