Оценяване на законите

Оценяване на законите

С оценките се анализират резултатите от дадено действие на ЕС – закон, политика или програма. Проверката за пригодност е оценка на няколко свързани действия.

Оценяване на съществуващите закони

Чрез оценките на отделни закони и проверките за пригодност на няколко закона в определена област на политиката Комисията извършва критичен преглед на законите на ЕС. Подходящи ли са те за целта си? Довели ли са до желаните промени за европейските предприятия и граждани при минимални разходи? Допринесли ли са за ролята на ЕС в световен мащаб?

Намаляване на тежестта и опростяване на законодателството

Комисията търси възможности за намаляване на регулаторната тежест и опростяване на съществуващите закони чрез своята Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Целта на REFIT е законите, политиките и програмите за финансиране на ЕС да постигат ефективно целите си.