Οι σχετικές προτάσεις που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν συγκεντρωθεί σε θεματικές ενότητες και μπορείτε να τις συμβουλεύεστε σ΄αυτή τη σελίδα.

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Refit-platform - Work-in-progress - Agriculture and rural development

Χημικά προϊόντα

Refit-platform - Work-in-progress - Chemicals

 

Δράση για το κλίμα

Refit-platform - Work-in-progress - Climate action

 

Ανταγωνισμός

Refit-platform - Work-in-progress - Competition

 

Πολιτική καταναλωτών

Refit-platform - Work-in-progress - Consumer policy

 

Δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες επικοινωνιών

Refit-platform - Work-in-progress - Communications network, content and technology

 

Εκπαίδευση

Refit-platform - Work-in-progress - Education

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Refit-platform - Work-in-progress - Employment and social affairs

 

Περιβάλλον

Refit-platform - Work-in-progress - Environment

 

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών

Refit-platform - Work-in-progress - Financial stability, financial services and capital market union

 

Ενέργεια

Refit-platform - Work-in-progress - Energy

Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Refit-platform - Work-in-progress - Health & food safety

 

Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Refit-platform - Work-in-progress - Internal market, industry, entrepreneurship and smes

 

Δικαιοσύνη

Refit-platform - Work-in-progress - Justice

 

Θαλάσσια πολιτική και αλιεία

Refit-platform - Work-in-progress - Maritime affairs and fisheries

Μετανάστευση και άσυλο

Refit-platform - Work-in-progress - Migration and asylum

Κινητικότητα και μεταφορές

Refit-platform - Work-in-progress - Mobility and transport

 

Περιφερειακή πολιτική

Refit-platform - Work-in-progress - Regional policy

 

Στατιστικές

Refit-platform - Work-in-progress - Statistics

Φορολογία και τελωνειακή ένωση

Refit-platform - Work-in-progress - Taxation and customs union

 

Εμπόριο

Refit-platform - Work-in-progress - Trade