Mi a REFIT?

A REFIT a Bizottság minőségi jogalkotási programjának a része. A REFIT program biztosítja, hogy az uniós jogszabályok elérjék a tőlük várt célokat, egyszersmind leépíti a bürokráciát és csökkenti a költségeket. Mindezzel az uniós polgárok és vállalkozások, valamint a társadalom egészének javát szolgálja. A REFIT céljai között szerepel az is, hogy az uniós jog egyszerűbbé és közérthetőbbé váljon.

A program kiemelt figyelmet szentel a kisvállalkozásoknak, ugyanis számukra az uniós rendelkezések végrehajtása aránytalanul nagy terhet jelenthet. Ez nagyon fontos, hiszen az uniós vállalkozások 99%-a kis- vagy középvállalkozás.

Az éves áttekintés tartalmazza mindazokat a REFIT-kezdeményezéseket, amelyeket a Jean-Claude Juncker vezette Bizottság politikai prioritásai mentén az EU a különböző uniós szakpolitikai területeken hajt végre, és ismerteti, hogy a Bizottság hogyan használta fel a REFIT-platform véleményeiben foglaltakat.

A jogalkotás minőségének javítása: célok és eszközök

EU-intézkedések a kkv-k támogatásáért

A jogszabályok egyszerűsítését célzó uniós erőfeszítések – a szabályozási tervek éves felmérése: 2018

Hogyan működik a REFIT?

A Bizottság figyelembe veszi a REFIT program megállapításait éves munkaprogramjainak kialakítása során. Minden egyes éves munkaprogramban a javasolt új kezdeményezések mellett több, hatályban lévő uniós jogszabály minőségének ellenőrzése is szerepel.

Az egyes új javaslatok potenciális előnyeiről és költségmegtakarításairól hatásvizsgálatot készítünk. Az uniós jogszabályok hatásait utólagos értékelések révén ellenőrizzük, és nyilvános konzultációk útján begyűjtjük az érdekeltek véleményét az adott szakterülettel kapcsolatos kérdésekről.

A REFIT-platform révén a tagállami hatóságok, az uniós polgárok és más érdekelt felek lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek az uniós jogszabályok minőségének javításában, és javaslatot tegyenek arra, miként lehetne az uniós szabályozásból eredő terheket és adminisztratív költségeket csökkenteni. A beérkezett javaslatokat a REFIT-platform tagjai és a Bizottság illetékes munkatársai is megvizsgálják.

Az uniós jogszabályok egyszerűsítése és a szabályozási terhek csökkentése közös feladat: a Bizottság együttműködik az Európai Parlamenttel, az Európai Unió Tanácsával, az uniós tagországokkal és más érdekelt felekkel.

A REFIT-platform

REFIT-eredménytábla

A Bizottság minden évben közzéteszi a REFIT-eredménytáblát, amely figyelemmel kíséri a jogszabály-egyszerűsítési kezdeményezéseket a megszületésüktől a megvalósításukig. Az eredménytábla átfogóan ismerteti a szükségtelen szabályozási költségek és adminisztratív terhek megszüntetését célzó program keretében elért eredményeket a Jean-Claude Juncker vezette Bizottság politikai prioritásainak területén. Az eredménytábla beszámol arról is, hogyan használta fel a Bizottság a REFIT-platform ajánlásait. Az eredménytábla tartalmazza mindazokat a REFIT-kezdeményezéseket, amelyek végrehajtása jelenleg zajlik a különböző szakpolitikai területeken.

REFIT-eredménytábla (2018)

Az Ön véleménye is számít

A Bizottság tudni szeretné, mi az Ön véleménye a hatályos és a tervezett jogszabályokról. Kérjük, látogasson el az Enyhítsünk a terheken – Ossza meg velünk véleményét! oldalra, és töltse ki elektronikus űrlapunkat. Mi az, ami Ön szerint bosszantó vagy túl nagy terhet jelent? Mi az, amin Ön szerint javítani kell?

Észrevételeire vagy közvetlenül válaszolni fogunk, vagy továbbítjuk azokat a REFIT-platformnak további megfontolás végett.

Főbb eredmények

  • A Jean-Claude Juncker vezette Bizottság a megalakulása óta eltelt három évben több mint 150 új, a szabályozás egyszerűsítését és a szabályozásból eredő terhek csökkentését célzó intézkedést javasolt a Tanácsnak és a Parlamentnek.
  • A Bizottság 2019-es munkaprogramja 10 új jogalkotási kezdeményezést tartalmaz a REFIT keretében.

Az Európai Bizottság javaslatai 2018-ban: potenciális előnyök

  • A kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) vonatkozó szabályok a hozzáadottérték-adó (héa, Magyarországon: áfa) tekintetében: a kkv-k megfelelési költségei e kezdeményezés eredményeképpen a jelenlegi évi 68 milliárd euróról várhatóan évi 56,1 milliárd euróra csökkennek.
  • Robbanóanyag-prekurzorok: a rendeletnek való megfelelés költsége a vállalkozások számára mintegy 10%-kal (éves szinten 25 millió és 75 millió euró közötti mértékben) csökkenhet.
  • A halászati ellenőrzésről szóló rendelet: a tagállami hatóságok öt év alatt várhatóan 157 millió euró költségmegtakarítást fognak tudni elérni.
  • Egyablakos tengerügyi ügyintézés: az egyszerűsítő intézkedések a becslések szerint 22–25 millió munkaóra-megtakarítást eredményeznek a 2020 és 2030 közötti időszakban, ami a fuvarozók számára 625–720 millió euró megtakarításnak felel meg.
  • Iratkézbesítés: a tagországok közötti iratkézbesítés sebességének növelése; a mulasztási ítéletek számának 10%-kal történő csökkentése az EU-ban éves szinten akár 480 millió euró összegű megtakarítást eredményezne, mert a polgároknak kevesebbet kellene költeniük bírósági jogorvoslatra.

Háttér-információk

2002: A minőségi jogalkotás programjának létrehozásával az EU megteszi az első lépést a szabályozás egyszerűsítése és javítása felé. Ettől kezdve minden új bizottsági kezdeményezés esetében kötelező hatásvizsgálatot végezni és konzultációt folytatni az érdekelt felekkel.

2005: A jogszabályok egyszerűsítését célzó gördülő program 2005 és 2009 között 164 intézkedést foglal magában, és az éves munkaprogram részévé válik.

2007: A Bizottság cselekvési programot indít az uniós szabályozásból eredő adminisztratív terhek csökkentésére. Magas szintű munkacsoport jön létre, hogy a végrehajtást tanácsokkal segítse. A munkacsoport ajánlásai között szerepel az elektronikus számlázás megkönnyítése és a mikrovállalkozások mentesítése az uniós számviteli szabályok alól.

2012: A cselekvési program végére a Bizottság eléri a kitűzött célt, azaz sikerül 25%-kal csökkentenie az uniós jogszabályok által a vállalkozásokra rótt adminisztratív terheket (becsült éves megtakarítás: 30,8 milliárd).

2015: A Bizottság tanulmányt (ABRPlus) tesz közzé, amely azt vizsgálja, hogy a tagállamok hogyan hajtottak végre 12 intézkedést a cselekvési programból, és hogy az ígért eredmények milyen mértékben valósultak meg.

2015: A Bizottság létrehozza a REFIT-platformot.

2017: A Bizottság növeli a REFIT program súlyát azáltal, hogy biztosítja, hogy a jogszabályok értékelése és felülvizsgálata során mindig figyelem háruljon az egyszerűsítés és a terhek csökkentésének kérdésére.

Dokumentumok

A jogszabályok egyszerűsítését célzó uniós erőfeszítések – a szabályozási tervek éves felmérése: 2018

REFIT-eredménytábla (2018)

Összefoglalás: REFIT-eredménytábla (2017)

Összefoglalás: REFIT-eredménytábla (2016)

REFIT-eredménytábla (2016)

A Bizottság közleménye az uniós szabályozás célravezetőségéről (2012)

Cselekvési program az adminisztratív terhek csökkentésére az EU-ban – zárójelentés

ABRplus tanulmány – zárójelentés

A magas szintű munkacsoport zárójelentése: A bürokrácia csökkentése Európában – örökség és kilátások