Uppgift och struktur

Plattformen bidrar till Refitprogrammet, som är ett led i kommissionens arbete för bättre lagstiftning.

Möten

Möten

Evenemang och nyheter

Evenemang och nyheter

Årligt arbetsprogram

Plattformens arbete utgår från ett årligt arbetsprogram.

Antagna yttranden

Plattformen lämnar yttranden till kommissionen om hur man kan förenkla lagarna och sänka kostnaderna.

Länkar och dokument

Länkar och dokument

Kom med synpunkter: Förenkla!

Alla intresserade kan skicka in sina synpunkter som underlag till plattformens arbete.

Sammansättning

Plattformen består av två grupper: en regeringsgrupp och en intressentgrupp.

REFIT Platform

The Fit for Future Platform builds on the experience with the REFIT Platform

Contact

Contact