Rola i struktura

Platforma uczestniczy w realizacji REFIT, który jest częścią programu Komisji na rzecz lepszego stanowienia prawa

Posiedzenia

Posiedzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Roczny program prac

Roczny program prac stanowi podstawę prac platformy

Przyjęte opinie

Platforma przedstawia Komisji opinie w sprawie uproszczenia i możliwości ograniczenia zbędnych kosztów

Inne strony i dokumenty

Inne strony i dokumenty

Zmniejsz formalności

Obywatele i zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat prac platformy.

Skład

Na platformę składają się dwie grupy: grupa rządowa i grupa zainteresowanych stron.

REFIT Platform

The Fit for Future Platform builds on the experience with the REFIT Platform

Contact

Contact