Loma un struktūra

Platforma kalpos REFIT vajadzībām, kas ir daļa no Komisijas labāka regulējuma programmas.

Sanāksmes

Sanāksmes

Saistītie notikumi

Saistītie notikumi

Gada darba programma

Platformas darba pamatā ir gada darba programma.

Pieņemtie atzinumi

Platforma sniedz Komisijai atzinumus par iespējām vienkāršot tiesību aktus un samazināt nevajadzīgās izmaksas

Attiecīgās saites un dokumenti

Attiecīgās saites un dokumenti

Izsakiet viedokli, kā vienkāršot!

Iedzīvotāji un ieinteresētās personas var sniegt savu ieguldījumu platformas darbā.

Sastāvs

Platformā darbojas divas grupas: Valdību pārstāvju grupa un Ieinteresēto personu grupa.

REFIT Platform

The Fit for Future Platform builds on the experience with the REFIT Platform

Contact

Contact