Vaidmuo ir struktūra

Platforma užtikrina indėlį į programą REFIT, kuri yra Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės dalis.

Posėdžiai

Posėdžiai

Susiję renginiai

Susiję renginiai

Metinė darbo programa

Metinė darbo programa yra platformos darbo pagrindas

Priimtos nuomonės

Platforma Komisijai teikia nuomones dėl galimybių vykdyti paprastinimą ir mažinti nereikalingas išlaidas

Susijusios nuorodos ir dokumentai

Susijusios nuorodos ir dokumentai

Išsakykite savo nuomonę. Padėkite paprastinti!

Prie platformos darbo gali prisidėti piliečiai ir suinteresuotieji subjektai.

Sudėtis

Platformą sudaro dvi grupės: valdžios atstovų grupė ir suinteresuotųjų subjektų grupė.

REFIT Platform

The Fit for Future Platform builds on the experience with the REFIT Platform

Contact

Contact