Ról agus struchtúr

Tugann an tArdán ionchur faoi REFIT, cuid de chlár oibre an Choimisiúin maidir le rialáil níos fearr

Cruinnithe

Cruinnithe

Imeachtaí gaolmhara

Imeachtaí gaolmhara

Clár oibre bliantúil

Is é an clár oibre bliantúil is bonn le hobair an Ardáin

Tuairimí glactha

Cuireann an tArdán tuairimí ar fáil don Choimisiún maidir leis an bhféidearthacht simpliú a dhéanamh agus costais neamhriachtanacha a laghdú

Naisc agus doiciméid ábhartha

Naisc agus doiciméid ábhartha

Cloisimis uait: Simpligh!

Is féidir le saoránaigh agus le páirtithe leasmhara ionchur a thabhairt i dtaca le hobair an Ardáin.

Comhdhéanamh

Tá dhá ghrúpa san Ardán: grúpa na Rialtas agus grúpa na bPáirtithe Leasmhara.

REFIT Platform

The Fit for Future Platform builds on the experience with the REFIT Platform

Contact

Contact