Роля и структура

Платформата предоставя информация за програмата REFIT, която е част от програмата на Комисията за по-добро регулиране

Заседания

Заседания

Свързани прояви

Свързани прояви

Годишна работна програма

Годишната работна програма стои в основата на работата на платформата

Приети становища

Платформата предоставя становища на Комисията относно потенциала за опростяване на законодателството и намаляване на ненужните разходи

Връзки и документи по темата

Връзки и документи по темата

Изразете мнението си: Помогнете за опростяването!

Гражданите и заинтересованите страни могат да изпращат коментари и предложения за работата на платформата.

Състав

Платформата се състои от две групи: правителствената група и групата на заинтересованите страни.

REFIT Platform

The Fit for Future Platform builds on the experience with the REFIT Platform

Contact

Contact