Comisia caută să simplifice legislația UE și să micșoreze costurile inutile, ca parte a Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). Este important să se asigure relevanța legislației UE și a obiectivelor sale, ținând în același timp cont de noile tendințe și provocări, ca de exemplu digitalizarea. Legislația UE ar trebui să aducă beneficii maxime cetățenilor și întreprinderilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru a sprijini eforturile Comisiei în acest sens a fost înființat un grup de experți la nivel înalt. Acesta poartă numele de Platforma „Pregătiți pentru viitor” (Fit for Future, F4F) și are la bază experiența dobândită cu Platforma REFIT.

Platforma este prezidată de vicepreședintele Comisiei pentru relații interinstituționale și prospectivă, Maroš Šefčovič. Activitatea Platformei se va concentra pe temele subliniate în programul anual de lucru. Pentru fiecare temă, Platforma va colecta date, informații concrete și opinii cu privire la potențialul de simplificare a anumitor norme UE și de reducere a costurilor inutile aferente, fără a submina îndeplinirea obiectivelor acestora. Platforma va emite apoi avize, ținând seama de oportunitățile de digitalizare și de densitatea legislativă.

Membrii noii Platforme vor include reprezentanți ai autorităților naționale, regionale și locale din statele membre, reprezentanți ai Comitetului Regiunilor și ai Comitetului Economic și Social European și reprezentanți ai părților interesate care acționează în numele întreprinderilor și al organizațiilor neguvernamentale. Rețeaua reprezentanților pentru IMM-uri va formula opinii și va fi reprezentată în cadrul reuniunilor plenare ale Platformei.