De Commissie heeft zich er met haar programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) toe verbonden het EU-recht te vereenvoudigen en onnodige kosten te verminderen. De EU-wetgeving en de doelstellingen ervan moeten relevant blijven, gelet op nieuwe trends en uitdagingen, zoals de digitalisering. De EU-wetgeving moet burgers en bedrijven, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, maximale voordelen bieden. Om de Commissie daarbij te helpen, is op basis van de ervaringen met het REFIT-platform een groep van deskundigen op hoog niveau opgericht, het Fit for Future-platform (F4F).

Voorzitter van het platform is de commissaris voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses, Maroš Šefčovič. Het werk draait rond de prioriteiten uit het jaarlijks werkprogramma. Per onderwerp verzamelt het platform data, bewijsmateriaal en input over mogelijkheden om EU-regels eenvoudiger en goedkoper te maken, zonder de doelstellingen van die regels onderuit te halen. Vervolgens brengt het platform advies uit, rekening houdend met de digitaliseringsmogelijkheden en de wetgevingsdichtheid.

De leden van het nieuwe platform zijn o.a. vertegenwoordigers van de nationale, regionale en lokale overheden in de EU, het Comité van de Regio’s, het Europees Economisch en Sociaal Comité en belanghebbenden van bedrijven en ngo's. Het netwerk van mkb-gezanten zal namens kleine en middelgrote ondernemingen input leveren en aan plenaire vergaderingen meedoen.