Platformo „Fit for Future“ (Pripravljeni na prihodnost) sestavljata dve skupini: vladna skupina in skupina deležnikov.

Vladno skupino sestavljajo predstavniki nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov iz vseh držav EU ter iz Odbora regij. Odbor regij bo uporabljal svojo mrežo regionalnih in lokalnih organov RegHub ter izkoristil izkušnje z zakonodajo EU na terenu.

Skupino deležnikov sestavljajo strokovnjaki za boljšo pripravo zakonodaje, ki zastopajo poslovne in nevladne organizacije, ter Evropski ekonomsko-socialni odbor.