Vsebina strani

2020/2021

Da bi zagotovili bolj osredotočeno in pravočasno organizacijo dela, bo platforma delovala na podlagi letnega delovnega programa, v katerega se bodo uvrstile teme, potrebne obravnave zaradi povezave s potrebo po poenostavitvi in zmanjšanju nepotrebnih stroškov.