Vsebina strani

Da bi zagotovili bolj osredotočeno in pravočasno organizacijo dela, bo platforma delovala na podlagi letnega delovnega programa, v katerega se bodo uvrstile teme, potrebne obravnave zaradi povezave s potrebo po poenostavitvi in zmanjšanju nepotrebnih stroškov.

2022

PrenesiPDF - 543.6 KB

2021

PrenesiPDF - 781.9 KB
PrenesiPDF - 309.4 KB