Lapas saturs

2020./2021. gads

Lai panāktu mērķtiecīgāku un savlaicīgāku darba organizāciju, platforma darbosies, pamatojoties uz gada darba programmu, kurā norādīti konkrēti jautājumi, kas jārisina, lai panāktu tiesību aktu vienkāršošanu un nevajadzīgu izmaksu samazināšanu.