Platforma po proučitvi dokazov izda mnenja o možnostih za poenostavitev zakonodaje EU in znižanje nepotrebnih stroškov. Ta mnenja upoštevajo zgoščenost zakonodaje in potrebo po zagotavljanju primernosti obstoječe zakonodaje za prihodnost.