Išnagrinėjusi turimus duomenis platforma teikia nuomones dėl galimybių supaprastinti ES teisės aktus ir sumažinti nereikalingas išlaidas. Nuomonėse atsižvelgiama į teisės aktų gausą ir poreikį užtikrinti, kad galiojantys teisės aktai būtų perspektyvūs.