Nakon razmatranja dokaza platforma izdaje mišljenja o potencijalu za pojednostavnjenje propisa EU-a i smanjenje nepotrebnih troškova. U tim će mišljenjima uzimati u obzir zakonodavnu složenost i potrebu za ažuriranjem zakonodavstva kako bi bilo otporno na promjene.