Fit for Future -foorumi antaa keräämänsä aineiston pohjalta lausuntoja siitä, miten EU:n lainsäädäntöä voitaisiin yksinkertaistaa ja miten sääntelystä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia voitaisiin karsia. Lausunnoissa tarkastellaan etenkin sitä, kuinka yksityiskohtaista sääntely on ja miten siinä otetaan huomioon digitalisaatiokehitys ja muut tulevaisuuden vaatimukset.