Pärast tõendite läbivaatamist esitab platvorm arvamusi selle kohta, kuidas lihtsustada ELi õigusakte ja vähendada tarbetuid kulusid. Neis arvamustes võetakse arvesse õigusaktide rohkust ja vajadust tagada, et kehtivad õigusaktid on tulevikukindlad.