Platformen afgiver, efter at have overvejet dokumentationen, udtalelser om muligheder for forenkling af EU-lovgivningen og reduktion af unødvendige omkostninger. Disse udtalelser tager hensyn til lovgivningstætheden og behovet for at sikre, at eksisterende lovgivning er fremtidssikret.