Po zvážení důkazních informací vydává platforma stanoviska, v nichž uvede, jak by se daly dané právní předpisy EU zjednodušit a odstranit tím nadbytečné náklady. V těchto stanoviscích zohledňuje množství právních předpisů, které danou oblast upravují, a potřebu zajistit, aby byla stávající legislativa použitelná i v budoucnosti.