Pe această pagină:

Ce este REFIT

Programul REFIT face parte din Agenda Comisiei pentru o mai bună reglementare și a fost înființat pentru a garanta că legislația UE le aduce cetățenilor, întreprinderilor și societății, în general, beneficiile scontate, cu o sarcină administrativă mai redusă, costuri mai mici și norme mai simple și mai ușor de înțeles.

REFIT acordă o atenție deosebită întreprinderilor mici, pentru care punerea în aplicare a tuturor normelor UE poate deveni o sarcină mult prea împovărătoare. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 99 % din întreprinderile europene.

Acțiunile UE în sprijinul IMM-urilor

Cum funcționează REFIT?

Programul REFIT este încorporat în pregătirea programelor anuale de lucru ale Comisiei, care propun noi inițiative și analizează calitatea normelor UE în vigoare.

El presupune realizarea unor studii de impact (care analizează ce beneficii și reduceri de costuri ar putea aduce o propunere) și a unor evaluări retrospective (care analizează ce impact are o anumită normă UE), precum și colectarea opiniilor părților interesate, prin intermediul consultărilor.

Pentru a garanta rezultate optime, sunt implicate diferite niveluri de guvernare. Astfel, Comisia colaborează cu Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, statele membre și alte părți interesate.

Platforma REFIT le permite autorităților naționale, cetățenilor și altor părți interesate să contribuie la îmbunătățirea legislației UE. Toți acești actori pot face sugestii pentru reducerea sarcinilor administrative și de reglementare ale normelor europene, care sunt apoi analizate de platforma REFIT și de Comisie.

Tabloul de bord REFIT urmărește evoluția fiecărei inițiative, inclusiv modificările introduse de Parlament și de Consiliu în cursul procedurii legislative.

Cum sunt simplificate reglementările

În fiecare an, Comisia lansează o serie de inițiative de simplificare în cadrul programului său REFIT, plecând de la sugestii trimise de cetățeni, întreprinderi, ONG-uri, autorități naționale și de alte părți interesate. Simplificarea poate lua mai multe forme.

Iată câteva dintre modificările care pot fi aduse unui act:

 • codificarea: toate modificările aduse unui act de-a lungul anilor sunt incluse într-un singur act nou, reducându-se astfel din volum și complexitate
 • reformarea: asemănătoare codificării, dar modifică și actul în sine, întrucât amendamentele anterioare sunt integrate pentru a forma un text consolidat
 • abrogarea: eliminarea legilor inutile și irelevante
 • introducerea unor clauze de reexaminare/dispoziții privind încetarea efectelor: actele sunt reexaminate sau eliminate automat după o anumită perioadă de timp
 • revizuirea: actele sunt modificate pentru a fi aduse la zi
 • înlocuirea directivelor cu regulamente, astfel încât toți cetățenii UE să fie supuși acelorași reguli, iar guvernele naționale să nu poată adăuga cerințe suplimentare
 • retragerea unor acte în curs de elaborare, dacă acestea nu mai sunt de actualitate ca urmare a progreselor științifice sau tehnice sau dacă nu mai sunt în concordanță cu noile obiective de politică
 • înlocuirea actelor obligatorii din punct de vedere juridic cu alternative mai puțin stricte, cum ar fi acordurile voluntare (autoreglementare, coreglementare)

Ce puteți face dumneavoastră

Puteți să-i comunicați Comisiei ce părere aveți cu privire la legislația și inițiativele UE, completând formularul „Reducerea poverii administrative”. Spuneți-ne ce elemente sunt iritante sau împovărătoare pentru dumneavoastră. Semnalați-ne ce poate fi îmbunătățit.

Vă vom contacta direct sau vom trimite comentariile dumneavoastră platformei REFIT, spre analiză.

Realizări din 2012 până în prezent

 • am propus 83 de inițiative legislative, care conțin 17 scutiri sau regimuri mai puțin stricte pentru IMM-uri: 32 au fost adoptate și 20 sunt deja puse în aplicare în țările UE
 • am retras 141 de propuneri legislative
 • în 2015 și 2016, am abrogat 37 de reglementări
 • am efectuat 30 de evaluări și verificări ale adecvării. Alte 39 sunt programate pentru 2016
 • am inclus 40 de acțiuni REFIT în programul de lucru al Comisiei pentru 2016

Avantajele concrete

 • raportarea financiară s-a simplificat pentru 5 milioane de microîntreprinderi (economii anuale estimate la 6,3 miliarde EUR)
 • taxele de înregistrare derivate din legislația REACH privind produsele chimice au fost reduse cu până la 95 % pentru IMM-uri
 • costurile legate de procedurile de ofertare au scăzut cu până la 20 % datorită noilor norme privind achizițiile publice electronice
 • au fost introduse noi tahografe digitale pentru șoferii de camion, care sporesc siguranța rutieră și reduc sarcina administrativă (economii anuale estimate la 400 milioane EUR)
 • am demarat o verificare a adecvării normelor UE în materie de produse chimice, altele decât regulamentul REACH, care va fi evaluat în lumina obiectivelor REFIT
 • sunt în curs măsuri de simplificare a TVA, în special pentru IMM-uri

Istoric

2002 – Se instituie programul pentru o mai bună legiferare, primul pas către simplificarea și îmbunătățirea legislației europene. Acesta introduce obligativitatea evaluărilor de impact și a consultărilor cu părțile interesate pentru toate noile inițiative propuse de Comisie.

2005 – Un program continuu de simplificare acoperă 164 de măsuri în perioada 2005-2009 și devine parte a programului anual de lucru.

2007 – Comisia lansează un program de acțiune pentru a reduce sarcina administrativă generată de normele europene. Se instituie un grup la nivel înalt care să ofere consiliere cu privire la punerea în aplicare. Printre recomandările sale se numără facilitarea facturării electronice și scutirea microîntreprinderilor de la obligația de a respecta normele contabile ale UE.

2012 – La finalul programului de acțiune, Comisia își atinge obiectivul de a reduce cu 25 % sarcina administrativă care derivă din legislația UE (economii anuale estimate la 30,8 miliarde EUR).

2015 – Comisia publică un studiu (ABRplus) în care examinează cum au aplicat statele membre 12 măsuri din programul de acțiune și în ce măsură au fost atinse beneficiile promise

2015 – Comisia înființează platforma REFIT.

Documente