Mi a REFIT?

A REFIT a Bizottság minőségi jogalkotási programjának a része. A REFIT program biztosítja, hogy az uniós jogszabályok a jogalkotók céljának megfelelő előnyöket eredményezzék az uniós polgárok és vállalkozások, valamint a társadalom egésze számára, egyszersmind leépíti a bürokráciát és csökkenti a költségeket. A REFIT céljai között szerepel az is, hogy az uniós jog egyszerűbbé és közérthetőbbé váljon.

A program kiemelt figyelmet szentel a kisvállalkozásoknak, ugyanis számukra az uniós rendelkezések végrehajtása aránytalanul nagy terhet jelenthet. Ez azért is fontos, mert az uniós vállalkozások 99%-a kis- vagy középvállalkozás.

EU-intézkedések a kkv-k támogatásáért

Hogyan működik a REFIT?

A REFIT program beépül a Bizottság éves munkaprogramjainak kialakítását célzó folyamatba. Minden egyes éves munkaprogramban a javasolt új kezdeményezések mellett több, hatályban lévő uniós jogszabály minőségellenőrzése is szerepel.

A Bizottság minden egyes új javaslathoz hatásvizsgálatot készít a lehetséges előnyök és költségmegtakarítások felmérése céljából, az uniós jogszabályok hatását pedig visszamenőleges értékelésekkel ellenőrzi. Az uniós intézmény konzultációkat is indít, hogy kikérje az érdekelt felek véleményét.

A lehető legjobb eredmény elérése érdekében több kormányzati szint is részt vesz a folyamatban: a Bizottság együttműködik az Európai Parlamenttel, az EU Tanácsával, az uniós tagországokkal és más érdekelt felekkel.

A REFIT-platform révén a tagállami hatóságok, az uniós polgárok és más érdekelt felek lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek az uniós jogszabályok minőségének javításában, és javaslatot tegyenek azt illetően, miként lehetne az uniós szabályozásból eredő terheket és adminisztratív költségeket csökkenteni. A beérkezett javaslatokat a REFIT-platform tagjai és a Bizottság illetékes munkatársai is megvizsgálják.

A REFIT-eredménytábla révén minden egyes kezdeményezésútját nyomon lehet követni, és látni lehet a Parlament és a Tanács által a jogalkotási folyamat során bevezetett változtatásokat.

Hogyan egyszerűsíti a Bizottság a jogszabályokat?

A Bizottság minden évben több egyszerűsítési kezdeményezést indít útjára a REFIT program keretében, a magánszemélyektől, vállalkozásoktól, civil szervezetektől, tagállami hatóságoktól és más érdekelt felektől kapott észrevételek és javaslatok alapján. Az egyszerűsítésnek több formája létezik.

A hatályos jogszabályok megváltoztatására a következő eljárások révén nyílik lehetőség:

 • kodifikáció: a Bizottság az évek során elfogadott összes olyan jogszabályt, amely az érintett jogszabályt módosítja, egyetlen új jogi aktusba foglalja, aminek köszönhetően csökken a szabályozás terjedelme és bonyolultsága;
 • átdolgozás: az átdolgozás hasonlít a kodifikációhoz, csak ennél az eljárásnál a korábbi módosításoknak a jogszabályba történő beépítésekor az érintett jogszabály módosul is egyben, így jön létre egyetlen egységes szerkezetbe foglalt szöveg;
 • hatályon kívül helyezés: a Bizottság törli az uniós jogból a feleslegessé vált, illetve elavult jogi aktusokat;
 • felülvizsgálatra/hatályvesztésre vonatkozó rendelkezés: a jogszabályok bizonyos idő után felülvizsgálat tárgyát képezik, vagy automatikusan hatályukat vesztik;
 • módosítás: ezzel az eljárással módosíthatóak a jogszabályok, ha aktualizálni kell őket;
 • irányelv felváltása rendelettel: ha gondoskodni kell arról, hogy minden uniós polgárra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, és a tagállami kormányok ne írhassanak elő további követelményeket;
 • a még el nem fogadott jogszabálytervezetek visszavonása: erre akkor kerül sor, ha az érintett szövegtervezet a tudományos vagy műszaki fejlődés miatt elavulttá válik, vagy ha új szakpolitikai célokat kell követni, és ezekkel a tervezett rendelkezések nincsenek összhangban;
 • jogilag kötelező erejű jogszabályok felváltása más megoldásokkal, például önkéntes megállapodásokkal (ön- és társszabályozás).

Az Ön véleménye is számít

A Bizottság tudni szeretné, mi az Ön véleménye a hatályos és a tervezett jogszabályokról. Kérjük, látogasson el az Enyhítsünk a terheken – Ossza meg velünk véleményét! oldalra, és töltse ki elektronikus űrlapunkat. Mi az, ami Ön szerint bosszantó vagy túl nagy terhet jelent? Mi az, amin Ön szerint javítani kell?

Észrevételeire vagy közvetlenül válaszolni fogunk, vagy továbbítjuk azokat a REFIT-platformnak további megfontolás végett.

Eredmények 2012 óta

 • A Bizottság 83 jogalkotási kezdeményezést terjesztett elő, melyekben 17 mentesség, illetve könnyebbítés szerepel a kkv-kre nézve. 32 jogszabály elfogadására került sor, 20 esetében pedig már a tagállami végrehajtás is megtörtént.
 • 141 jogszabálytervezet visszavonásra került.
 • 2015-ben és 2016-ban 37 jogszabály lett hatályon kívül helyezve.
 • 30 értékelés és célravezetőségi vizsgálat elvégzésére került sor; további 39 van tervbe véve 2016-ra.
 • 40 REFIT-intézkedés szerepel a Bizottság 2016-os munkaprogramjában.

Konkrét előnyök

 • A pénzügyi jelentéstétel egyszerűbbé vált 5 millió mikrovállalat számára (becslések szerint ez évi 6,3 milliárd euró megtakarítást jelent).
 • A vegyi anyagokról szóló REACH-rendeletben előírt regisztrációs díjak 95%-kal csökkentek a kkv-k számára.
 • Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó új szabályozásnak köszönhetően érezhetően csökkentek a közbeszerzési költségek – a csökkenés mértéke akár a 20%-ot is elérheti.
 • A kamionsofőrök vezetési és pihenőidejének ellenőrzésére szolgáló új menetíró készülékek bevezetése növeli a közúti biztonságot és csökkenti a bürokráciát (éves megtakarítás becsült értéke: 400 millió euró).
 • Megkezdődött a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok célravezetőségi vizsgálata, a REACH-rendelet kivételével. Sor fog kerülni a REACH-rendeletnek a REFIT-célok szempontjából történő kiértékelésére.
 • Megkezdődött a hozzáadottértékadó-rendszer egyszerűsítése, melynek során kiemelt figyelmet kapnak a kkv-k.

Háttér-információk

2002 – a a minőségi jogalkotás programjának létrehozásával az EU megteszi az első lépést a szabályozás egyszerűsítése és javítása felé. Ettől kezdve minden új bizottsági kezdeményezés esetében kötelező hatásvizsgálatot végezni és konzultációt folytatni az érdekelt felekkel.

2005 – a jogszabályok egyszerűsítését célzó gördülő program 2005 és 2009 között 164 intézkedést foglal magában, és az éves munkaprogram részévé válik.

2007 – a Bizottság cselekvési programot indít az uniós szabályozásból eredő adminisztratív terhek csökkentésére. Magas szintű munkacsoport jön létre, hogy a végrehajtást tanácsokkal segítse. A munkacsoport ajánlásai között szerepel az elektronikus számlázás megkönnyítése és a mikrovállalkozások mentesítése az uniós számviteli szabályok alól.

2012 – a cselekvési program végére a Bizottság eléri a kitűzött célt, azaz sikerül 25%-kal csökkentenie az uniós jogszabályok által a vállalkozásokra rótt adminisztratív terheket (becsült éves megtakarítás: 30,8 milliárd).

2015 – a Bizottság tanulmányt (ABRPlus) tesz közzé, amely azt vizsgálja, hogy a tagállamok hogyan hajtottak végre 12 intézkedést a cselekvési programból, és hogy az ígért eredmények milyen mértékben valósultak meg.

2015 – a Bizottság létrehozza a REFIT-platformot.

Dokumentumok