Što je REFIT

REFIT je dio programa Komisije za bolju regulativu. Njime se osigurava da građani, poduzeća i društvo ostvare predviđene koristi od propisa EU-a, smanjuje se administrativno opterećenje i snižavaju troškovi. Osim toga, njime se propisi EU-a nastoje učiniti jednostavnijima i razumljivijima.

U okviru REFIT-a posebna se pažnja posvećuje malim poduzećima, koja mogu biti nerazmjerno opterećena provedbom pravila EU-a. Mala i srednja poduzeća čine 99 % svih poduzeća u EU-u.

Bolja regulativa: kako i zašto

Djelovanje EU-a za potporu MSP-ovima

Kako REFIT funkcionira

REFIT se uzima u obzir u pripremi godišnjih programa rada Komisije, a svaki od njih sadržava prijedloge za nove inicijative i procjenu kvalitete postojećeg zakonodavstva EU-a.

Potencijalne koristi i uštede troškova svakog novog prijedloga određuju se procjenom učinka, učinci propisa EU-a provjeravaju se retroaktivnim ocjenjivanjima, a mišljenja dionika prikupljaju se savjetovanjem.

Kako bi se osigurali najbolji rezultati, uključene su razne razine vlasti: Komisija surađuje s Europskim parlamentom, Vijećem Europske unije, državama članicama EU-a i ostalim dionicima.

Platformom REFIT omogućuje se nacionalnim tijelima, građanima i ostalim dionicima da se uključe u proces poboljšanja zakonodavstva EU-a. Oni mogu dati prijedloge o načinu smanjivanja regulatornih i administrativnih opterećenja propisa EU-a, koje zatim analiziraju platforma REFIT i Komisija.

Platforma REFIT

Pregled uspješnosti REFIT-a

Komisija svake godine objavljuje pregled uspješnosti REFIT-a u kojem daje sažeti pregled rezultata REFIT-a u području svakog prioriteta politike Junckerove Komisije. Osim toga, u pregledu uspješnosti opisuje se na koji način Komisija uzima u obzir preporuke platforme REFIT i navode se sve inicijative REFIT-a koje se provode u različitim područjima politike EU-a.

Pregled uspješnosti REFIT-a (2017.)

Kako se pojednostavnjuju propisi

Na temelju informacija pojedinaca, poduzeća, nevladinih organizacija, nacionalnih tijela i ostalih dionika Komisija svake godine pokreće niz inicijativa za pojednostavnjenje u okviru svojeg programa REFIT. Pojednostavnjivanje se može provesti na različite načine.

Promjene postojećeg prava:

 • kodifikacija: sve izmjene zakonodavnog akta tijekom godina uvrštavaju se u jedinstven novi propis, čime se smanjuje broj propisa i njihova složenost
 • preinačivanje: nalik kodifikaciji, ali u ovom slučaju samo zakonodavstvo mijenja se usporedno s uvrštavanjem prethodnih izmjena i nastaje jedan pročišćeni tekst
 • stavljanje izvan snage: nepotrebni i nevažni propisi se uklanjaju
 • klauzule o preispitivanju / vremenskom ograničenju valjanosti: propisi se revidiraju ili automatski uklanjaju nakon određenog razdoblja
 • revizija: propisi se mijenjaju radi ažuriranja
 • direktive se zamjenjuju uredbama tako da svi građani EU-a podliježu istim pravilima, a nacionalne vlade ne mogu propisati dodatne zahtjeve
 • povlače se propisi koji su još u pripremi ako su zastarjeli zbog znanstvenog ili tehnološkog napretka ili ako više nisu u skladu s novim političkim ciljevima
 • pravno obvezujući propisi zamjenjuju se jednostavnijim alternativama, poput dobrovoljnih sporazuma (samoregulacija, koregulacija).

Kako možete dati doprinos

Komisija želi čuti vaše mišljenje o postojećim propisima i inicijativama EU-a putem obrasca „Smanjenje opterećenja”. Što vas smeta ili opterećuje? Što smatrate da je potrebno poboljšati?

Izravno ćemo s vama komunicirati ili ćemo vaš komentar poslati platformi REFIT na daljnje razmatranje.

Glavna postignuća

 • U prve tri godine mandata Junckerove Komisije Vijeću i Parlamentu predloženo je više od 130 novih inicijativa za pojednostavnjenje i smanjenje regulatornog opterećenja.
 • Utvrđeno je da treba povući 93 prijedloga u zakonodavnom postupku EU-a, a 90 od njih već je povučeno.
 • Programom rada Komisije za 2018. obuhvaćeno je 17 novih zakonodavnih inicijativa u okviru REFIT-a, 15 povlačenja i 3 stavljanja izvan snage.

Konkretne prednosti

 • Jasnim i ambicioznijim ciljevima za sprečavanje stvaranje otpada i recikliranje godišnje bi se moglo uštedjeti 1,3 milijarde eura.
 • Jedinstvena kontaktna točka za PDV proširuje se na prodaju na kako bi se troškovi usklađivanja za poduzeća smanjili za 2,3 milijarde eura godišnje.
 • Očekuje se da će pravila o izvedenicama u financijskom sektoru poduzećima uštedjeti 9,56 milijardi eura.
 • Jedinstveni digitalni pristupnik mogao bi poduzećima pomoći uštedjeti više od 11 milijardi eura godišnje.
 • Procjenjuje se da su revizijom zakonodavstva o veterinarskim lijekovima troškovi smanjeni za 145 milijuna eura.

Kontekst

2002. – Program za bolju regulativu prvi je korak prema pojednostavnjivanju i poboljšanju zakonodavstva EU-a. Njime se uvode obvezne procjene učinka i savjetovanja s dionicima za sve nove inicijative koje predlaže Komisija.

2005. – Tekućim programom pojednostavnjenja obuhvaćene su 164 mjere za razdoblje od 2005. do 2009. te on postaje dio godišnjeg programa rada.

2007. – Komisija pokreće program djelovanja radi smanjenja administrativnog opterećenja propisa EU-a. Uspostavlja se skupina na visokoj razini radi savjetovanja o provedbi. Njezine preporuke uključuju olakšavanje elektroničkog fakturiranja i izuzimanje mikropoduzeća od računovodstvenih pravila EU-a.

2012. – Do kraja provedbe programa djelovanja Komisija postiže cilj smanjenja administrativnog opterećenja za poduzeća koje proizlazi iz zakonodavstva EU-a za 25 % (procijenjena godišnja ušteda 30,8 milijardi EUR).

2015. – Komisija objavljuje istraživanje (ABRplus) u kojem se ispituje kako se 12 mjera iz programa djelovanja primjenjuje u državama članicama EU-a i u kojoj su mjeri ostvarene obećane koristi.

2015. – Komisija uspostavlja platformu REFIT. 

Dokumenti

 

Sažeti pregled uspješnosti REFIT-a (2017.)

Pregled uspješnosti REFIT-a (2017.)

Sažeti pregled uspješnosti REFIT-a (2016.)

Pregled uspješnosti REFIT-a (2016.)

Komunikacija Komisije o prikladnosti propisa EU-a (2012.)

Program djelovanja za smanjivanje administrativnog opterećenja u EU-u – završno izvješće

Istraživanje ABRplus – završno izvješće

Završno izvješće skupine na visokoj razini o smanjivanju birokracije u Europi – Naslijeđe i izgledi za budućnost