Platforma REFIT

Platforma REFIT

Platforma REFIT to forum, w ramach którego Komisja, organy krajowe i inne zainteresowane podmioty odbywają regularne spotkania służące doskonaleniu obowiązującego prawodawstwa UE.

REFIT Platform meetings

REFIT Platform meetings

Find information and documents related to the meetings of the REFIT Platform.

Propozycje otrzymane przez platformę REFIT

Propozycje otrzymane przez platformę REFIT

Na tej stronie publikowana jest treść propozycji otrzymanych pocztą.

Platforma REFIT – bieżące prace

Platforma REFIT – bieżące prace

Komisja analizuje wszystkie propozycje zainteresowanych stron dotyczące tego, jak sprawić, aby unijne przepisy były bardziej skuteczne. Komisja przedkłada otrzymane propozycje do rozpatrzenia przez platformę REFIT.

Platforma REFIT – zalecenia

Platforma REFIT – zalecenia

Członkowie platformy będą oceniać propozycje zainteresowanych podmiotów pod względem merytorycznym i zastanawiać się nad tym, jak przełożyć je na działania praktyczne bez podważania celów naszej polityki.

Follow-up of the Platform recommendations (opinions)

Follow-up of the Platform recommendations (opinions)

The REFIT Scoreboard provides detailed information on the follow-up to the REFIT Platform opinions.