Rol

Het REFIT-platform, opgericht in 2015 als onderdeel van de agenda voor betere regelgeving:

  • ondersteunt de vereenvoudiging van de EU-wetgeving en vermindering van de regeldruk voor het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en overheidsinstanties
  • doet aanbevelingen aan de Commissie, rekening houdend met suggesties van burgers en belanghebbenden

De Commissie analyseert deze aanbevelingen en legt uit wat zij ermee zal doen.

Leden en structuur

Twee groepen vergaderen los van elkaar en plenair:

  • regeringsvertegenwoordigers, een per land
  • stakeholders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's

Het platform als geheel staat onder leiding van Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Commissie. De groepen van het platform worden elk geleid door de voorzitter van de Raad voor regelgevingstoetsing.

Documenten

Commissiebesluit tot oprichting van het REFIT-platform

Commissiebesluit tot benoeming van de leden van de stakeholdersgroep

Bijlage bij het Commissiebesluit tot benoeming van de leden van de stakeholdersgroep

Reglement van orde voor de groep regeringsvertegenwoordigers

Structuur en werking van het REFIT-platform