Uloga

Na platformi REFIT, uspostavljenoj 2015. kao dio programa Komisije za bolju regulativu:

  • podupire se proces pojednostavnjenja zakonodavstva EU-a i smanjenja regulatornog opterećenja u korist civilnog društva, poduzeća i javnih tijela
  • daju se preporuke Komisiji, uzimajući u obzir prijedloge građana i zainteresiranih strana.

Komisija analizira te preporuke te objašnjava koje daljnje mjere namjerava poduzeti.

Članovi i struktura

Dvije skupine sastaju se neovisno i na plenarnim sjednicama:

  • skupina predstavnika vlada – jedan predstavnik iz svake države članice EU-a
  • skupina dionika – predstavnici poduzeća, socijalnih partnera i civilnog društva, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te Odbora regija.

Platformom u cjelini predsjeda prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans. Svakom skupinom platforme predsjeda predsjednik Odbora za nadzor regulative.

Dokumenti

Odluka Komisije o uspostavi platforme REFIT

Odluka Komisije o imenovanju članova skupine dionika platforme REFIT

Prilog Odluci Komisije o imenovanju članova skupine dionika platforme REFIT

Poslovnik skupine predstavnika vlada platforme REFIT

Struktura i funkcioniranje platforme REFIT