Tehtävä

REFIT-foorumi perustettiin vuonna 2015 osana komission paremman sääntelyn agendaa. Foorumi

  • tukee EU-lainsäädännön yksinkertaistamista ja sääntelyn keventämistä kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja viranomaisten eduksi
  • esittää komissiolle suosituksia, joissa otetaan huomioon kansalaisten ja sidosryhmien tekemiä ehdotuksia.

Komissio analysoi suositukset ja ilmoittaa, mihin jatkotoimiin se aikoo ryhtyä niiden johdosta.

Jäsenet ja organisaatio

REFIT-foorumi koostuu kahdesta ryhmästä, jotka tapaavat omissa istunnoissaan ja yhteisissä täysistunnoissa:

Foorumin puheenjohtajana on komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans. Kunkin ryhmän puheenjohtajana toimii sääntelyntarkastelulautakunnan puheenjohtaja.

Asiakirjat

Komission päätös REFIT-foorumin perustamisesta

Komission päätös REFIT-foorumin sidosryhmien ryhmän jäsenten nimittämisestä

Liite komission päätökseen REFIT-foorumin sidosryhmien ryhmän jäsenten nimittämisestä

REFIT-foorumin hallitusten edustajien ryhmän työjärjestys

REFIT-foorumin rakenne ja toiminta