Роля

Платформата REFIT е създадена през 2015 г. като част от програмата за по-добро регулиране. Тя:

  • подпомага процеса на опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на регулаторната тежест в полза на гражданското общество, предприятията и публичните органи
  • отправя препоръки към Комисията, като взема предвид предложенията на гражданите и заинтересованите страни.

Комисията анализира тези препоръки и обяснява какво възнамерява да предприеме във връзка с тях.

Членове и структура

Две групи се срещат поотделно и на общи заседания:

Заместник-председателят на Комисията Франс Тимерманс е председател на цялата платформа. Всяка група се ръководи от председателя на Комитета за регулаторен контрол.

Документи

Решение на Комисията за създаване на платформата REFIT

Решение на Комисията за назначаване на членове на групата на заинтересованите страни по REFIT

Приложение към решението на Комисията за назначаване на членове на групата на заинтересованите страни по REFIT

Правилник за дейността на правителствената група в рамките на платформата REFIT

Структура и функциониране на платформата REFIT