Οι σχετικές προτάσεις που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν συγκεντρωθεί σε θεματικές ενότητες και μπορείτε να τις συμβουλεύεστε σ΄αυτή τη σελίδα.

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Χημικά προϊόντα

 

Δράση για το κλίμα

 

Ανταγωνισμός

 

Πολιτική καταναλωτών

 

Δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες επικοινωνιών

 

Εκπαίδευση

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

 

Περιβάλλον

 

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών

 

Ενέργεια

Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

 

Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

 

Δικαιοσύνη

 

Θαλάσσια πολιτική και αλιεία

Μετανάστευση και άσυλο

Κινητικότητα και μεταφορές

 

Περιφερειακή πολιτική

 

Στατιστικές

Φορολογία και τελωνειακή ένωση

 

Εμπόριο